سایت علم ناب

کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09380256574

اطمینان نماد اعتماد

اطلاعیه فروشگاه

به سایت علم ناب خوش آمدید. مدیریت سایت با شماره 09380256574 از 8 صبح تا 10 شب پاسخگوی شما عزیزان است. به دلیل دسترسی نداشتن به صاحبان برخی از فایل ها، در صورتی که صاحب یک فایل یا فایل هایی از این فروشگاه هستید و از اینکه فایلتان در این سایت قرار دارد، ناراضی هستید، عنوان فایل را به شماره فوق، ارسال کنید تا در اسرع وقت، فایل مورد نظرتان حذف شود. چنانچه فایلی را خریداری کردید و از آن رضایت نداشتید، اطلاع دهید تا همان لحظه وجهتان برگشت داده شود. با تشکر

دانلود گزارش کارآموزی شرکت های پیمانکاری ..

 

 

 

دانلود گزارش کارآموزی شرکت های پیمانکاری

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 49

 

 

 

بخش هایی از گزارش:

وظايف و تشكيلات شركتهاي پيمانكاري

بطورخلاصه شركتهاي پيمانكاري به شركتهايي گفته ميشودكه عهده داراجراي‌كاري  از سازماني شخصي و خلاصه منبعي با قيمتهاي معيني مي گردد . و انجام اجراي عمليات آنرا بعهده مي گيرد . و اين شركتها مي تواند در ملكيت يك و يا چند نفر باشد كه به يكي از صورتهاي تشكيل شركت مانند شركت سهامي ، شركت با مسئوليت محدود ، شركت تضامني ، شركت مختلط غير سهامي ، شركت مختلط سهامي ، شركت نسبي و يا شركت تعاوني بوجود مي آيد . به هر ترتيب پس از تشكيل شركت يك نفر از سهام داران به عنوان مدير عامل شركت انتخاب مي گردد و وكليه وظايف اداره امور شركت و مديريت اجرايي پروژه را عهده دار خواهد بود .

با توجه به وظايفي براي مديريت عامل شركت وجود دارد لازم است كه از امور تجارت – حقوق ـ مالي ـ روابط كاركري و امور مهندسي و توليدي و  خلاصه مديريت اطلاع كافي داشته باشد . و بتواند در شرايط مختلف روشهاي مناسب براي اجرا و  پيشبرد كارها انتخاب نمايد . و در كارهاي برآورد ، برنامه ريزي ها و خريد و تداركات و سازمان دهي و كنترل كارها وارد به امور و آگاهي كامل داشته باشد .

در مجموع وظايف كلي پيمانكار را مي توان به شرح زير خلاصه نمود :

 • بررسي و آناليز كامل كار پيشنهادي قبل از شركت در مناقصه ، با در نظر گرفتن سودي متناسب با سرمايه و پيش بيني لازم در مورد هر گونه مخاطره و آينده نگري هاي لازم .
 • داشتن اطلاعات كافي از روشها ، مصالح ، وسايل ساختماني ، تجهيزات و ماشين آلات .
 • برآورد دقيق براساس نقشه هاي موجود ، فهارس بهاء ، سوابق .
 • نظارت دقيق به كارها و عمليات اجرايي و به وجود آوردن كارايي و راندمان زياد با داشتن كادر شايسته .
 • كنترل و نظارت دقيق بر مخارج خريد و حسابداري و امور مالي .
 • دارابودن سيستمي براي گزارش ارائه گزارش هزينه هاي حقيقي و پيشرفت پروژه و مقايسه آن با آنچه كه قبلا برآورد شده است .
 • داشتن سيستم مناسب انبارداري ، نگهداري ابزار و وسايل و ماشين آلات .
 • داشتن سيستم روابط خوب با كارگران ، فروشندگان ، و ساير مقاطعه كاران و حسن رفتار .
 • در نظر گرفتن حجم كار مناسب با توجه تشكيلات شركت .
 • در اختيار داشتن تشكيلات مديريت و نظارت صحيح براي رعايت كليه موارد يادشده .

براي بوجود آوردن يك سيستم مديريت اجراي پروژه راعهده دار  خواهد بود. با توجه به و ظايفي كه براي مديريت عامل شركت وجوددارد لازمست كه از امور تجارت ـ حقوق ـ مالي ـ روابط كارگري وامورمهندسي و توليدي  وخلاصه مديريت اطلع كافي  داشته باشد وبتواند درشرايط مختلف روشهاي مناسب براي اجراء وپيشبرد كارها بر آورد برنامه ريزيها وخريد وتداركات وسازماندهي وكنترل كارها وارد برنامه ريزيها وخريدوتداركات وسازماندهي وكنترل وارد به امور آگاهي كامل داشته باشد .

2- داشتن اطلاعات كافي ازروشها ،مصالح ،وسائل ساختماني ،تجهييزات وماشين آلات

 • برآوردن دقيق براساس نقشه هاي موجود ، فهتارس بها ، سوابق .
 • نظارت دقيق به كارها وعمليات اجرائي وبوجود اوردن كارآئي و راندمان زياد باداشتن كادر شايسته .
 • كنترل  ونظارت دقيق برمخارج  خريد و حسابداري وامورمالي
 • دارابودن سيستمي براي ارائه گزارش هزينه هاي حقيقي وپيشرفت پروژه ومقايسه آن با آنچه كه قبلا برآورده شده است.
 • داشتن سيستم مناسب انبارداري ، نگهداي ابزرا ووسائل  وماشين آلات .
 • داشتن سيستم روابط خوب باكارگران ،فروشندگان و سايرمقاطعه كارن وحسن رفتار .
 • درنظرگرفتن حجم كار مناسب با توجه به تشكيلات شركت

10- دراختيار داشتن  تشكيلات مديريت و نظارت  براي رعايت كليه موارد ياد شده .

براي بوجود آوردن يك سيستم مديريت پيمانكاري  صحيح كه بتواند عملكرد مناسبي نيز داشته باشد مسئوليت مختلف بايستي به گروههاي مختلف سپرده شده وبخشهائي كليه آنها زيرنظر مديريت شركت باشد بوجود آوردكه مهمترين اين بخشها  عبارتنداز :

بخش مهندسي ـ بخش برآورد ـ بخش مهندسي كارگاه ـ بخش  خريدوتداركات ـ بخش امور مالي ـ بخش منشيگري وامور بايگاني ـ بخش روابط صنعتي ـ بخش حفاظت وايمني .

 تعريف شركت پيمانكار وگروه شركتهاي پيمانكاري

شركت پيمانكار ي ساختماني يا تاسيساتي وبا تجهيزاتي شخصي است حقوقي كه براي انجام عمليات ساختماني ياتاسيساتي يا تجهيزاتي طبق قوانين بصورت شركت سهامي خاص تاسيس گرديده و به ثبت رسيده باشد وكليه سهام آن متعلق به اشخاص است .

شركتي بعنوان شركت پيمانكاري طبق آئين نامه تشخيص صلاحيت تعيين گروه ورتبه مي شود. داراي شرايط زير باشد:

الف- بمنظور اجراي علما ، ساختماني ، تاسيساتي ، تجهيزاتي ، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران تاسيس شده و به ثبت رسيده بادش .

 ب -  شركت از نوع سهامي خاص بوده و كليه سهام آن با نام باشد.

ج ـ  كليه سهام آن متعلق به  اشخاص حقيقي  ايراني  باشد.

د ـ هيچكدام ازسهامداران شركت در شركتهاي پيمانكاري ديگر سهامدار نباشند .

 هـ ـ تعداد سهامداران  وميزان سهام هريك وهيئت مديره ومديرعامل ( كه متناسب ياكارائي اعضاء درشركت برحسب تجزيه وتحصيلات تعيين مي گردد . ) طبق ضوابط باشد .

 

تيرچه :

 عنصر پيش ساخته اي است متشكل از بتن و فولاد به مقع تقريبي T كه در دو نوع تيرچه خرپايي و تيرچه پيش تنيده توليد مي شود.

 تيرچه پيش ساخته خر پايي : از خرپايي فولادي وپاشنه بتني متشكل شده است . ودروصرتي كه داراي قالب سفالي باشد تيرچه كف درا ناميده  مي شود .

 تيرچه پيش ساخته خرپايي از اجزاء زير تشكيل مي شود.

 • عضوكشي
 • ميلگرد عرضي
 • ميلگردبالايي

4-بتن پاشنه تيرچه

5- ميلگرد كمكي اتصالي

الف ) عضو كششي

 حداقل تعداد ميلگرد كشش دو عدد بوده وسطح مقطع ميلگردهاي كشش سطحي از طريق محاسبه تعيين مي شود. براي صفه جويي درمصرف فولاد وپيوستگي بهتر آن بايستي معمولا از ميلگرد آجدار بعنوان عضئ كششي استفاده مي وشد. حداكثر سطح مقطع ميلگردي  كشش سطحي بستگي به نوع فولاد وبتن مصرفي دارد . درصورت استفاده از ميلگردهاي  كششي به تعداد بيش از دوعدد ، دو ميلگردهي طولي با يد درسرتاسر طول تيرچه ادامه يابند . ولي طول موردنياز بقيه ميلگردهاي رامي توان  از طريق محاسبه بدست آورد . درمقطعي كه نياز نيست قطع نمود.

 ب ) ميلگردهاي عرضي

 اين ميلگردهاي جهت اهداف زيردرتيرچه مصرف مي شوند.

 • جهت مقاومت تيرچه در هنگام حمل ونقل 2- تامين مقاومت لازم جهت تحمل بارلوك وبتن پوششي در بين تكيه گاههاي موقت پيش ازرسيدن به مقاومت نهايي بتن 3- تامين پيوستگي لازم بين تيرچه وبتن پوششي 4- تامين مقاومت بر شي مورد نياز تيرچه دربعضي ازانواع تيرچه ها ، بجاي ميلگردهاي عرضي ،ازورق خمكاري شده ياتمسه استفاده مي شود ولي متداولترين نوع خرپااز ميلگردساخته مي شود.

ج ) ميلگردبالايي

 ازاين ميلگرد بمنظور تحمل نيروي فشاري خرپا درمرحله اول كار است درمرحله بعداگر ميلگرد بالايي درضخمات بتن پوششي وبالاتر از سطح بلوك ها قرارگيرد. درنقش فولاد افت حرارتي  سقف عمل مي كند. و درصورتي كه پايين تر از سطح بلوك ها قرارگيرد. نقشي نخواهدداشت .

د) بتن پاشنه تيرچه پيش ساخته

براي تامين تيكه گاه بلوك هاونيز براي پرهيزاز قالب بندي قسمت زيرين جان تير T درموقع اجاروبتن پاشنه تيرچه دركارخانه ريخته مي شود. حين ديگر اين عمل اين است كه بعلت فراهم بودن شرايط بهتراجرادركارخانه ، پوشش آرماتورهاي كشش بصورت مطمئن تري تامين مي گردد. اين پوشش درمقاومت سقف دربرابر آتش سوزي اثر بسزايي دارد. براي اجراي اين پاشنه ابتدا خرپا رادرداخل قالب فلزي ويا سفالي  قرار مي دهند. آنگاه بتن باعيار400يا 450 كيلوگرم سيمان درتر مكعب ومصالح سنگي ريزدانه تهيه نموده وقالب را ازاين بتن پركرده وويبره مي نمايند اگر قالب فلزي باشند. بعد ازسخت شدن بتن آن را ازقالب جداكرده وچند روزي درحوضچه هاي آب قرار مي دهند. ولي اگر قالب سفالي باشد. بهتر است همواره همراه بتن است. باعث مي شود. كه آب بتن رابمكدوباعث پوكي بتن شود ولي چه قالب فلزي باشد يا سفالي همواره همراه بتن است باعث مي شودكه آب بتن رابمكد وباعث پوكي بتن شود. ولي چه قالب فلزي باشد يا سفالي بايد تيرچه مدتي در حوضچه هاي آب باشد وبعد وارد بازار شود.

ح) ميلگرد كمكي اتصال

 اين ميلگرد ، بمنظور مهاركردن ميلگردهاي كششي وامكان استقرار بيش از دو ميلگرد كششي درپاشنه تيرچه بكاربرده مي شود. قطر ميلگردهاي كمكي اتصال 6ميلي متر وطول آنها درحدود فاصله ميلگردهاي كشش سطحي است وفواصل ميلگردهاي كمكي اتصال از هم در حدود40تا100 سانتي متر از يكديگر است .

بلوك :

 از بلوك بعنوان قالب هميشگي يا قالبي كه پس از اجرا باقي مي ماند،براي قالب بندي زير بتن پوششي استفاده مي شودقسمت زيرين بلوك جهت تامين سطحي مسطح براي انجام كارنازك كاري تعبيه مي گردد. بلوك ها در محاسبات مقاوما سقف به حساب  نمي آيند واساسا به منزله قالب هايي هستند كه بايد نيروهاي اجرايي پيش ازبتن ريزي سقف راتحمل نمايندمثلا دررويسقف پيش ساخته ازبتن ريزي ، تحمل نيروهاي حاصل ازرد شدن چرخ فرغون راداشته باشند. 

 بلوك هاي توخالي معمولا از مواد مختلفي تويلد مي شوند. مانند 1- بتن بامصالح  سنگي 2- بتنبا مصالحسبك وزن 3- سفال 4 – مصالح چوبي يامقوايي 5- يونوليت .

دربعضي موارد . از قالبهاي قابل حمل نيز استفاده مي شود كه د راين نوع سقف محل بلوك خالي است . اين سقف ها جزء سقف هاي تيرچه بلوك نيستند.

 مواد تشكيل دهنده بلوك نبايد روي بتن اثر شيميايي داشته باشند. ارتفاع وطول بلوك ، تابع ضخامت كل سقف وفاصله تيرچه ها از هم است . عرض بلوك معمولا 20تا25سانتي متر است . تيغه هاي دوطرف بلوك جهت جابه جايي بهتر بتن در بين دوبلوك ( جان تير ) بشكل شيب دار طراحي مي گردند وزن بلوك بايد طوري باشد كه به آساني بادست درروي سقف  جابه جا گردد.وحداكثر از 20كيلوگرم بيشتر نشودمعمولا وزن بلوك سفالي 7 كيلوگرم ووزن بلوك هاي بتني با مصالح رودخانه اي 11تا17كيلوگرم است . نكته اي كه بهتر است درموردبلوك هاي بتني وسفالي رعايت شود.اين است كه اگر ازتيرچه باقالب سفالي استفاده مي شود. بهتراست كه ازبلوك سفالي نيز استفاده گردد. زيرا بعلت هماهنگ بودن مصالح بعداز سفيد كاري روي سقف ايجادسايه نمي نمايند خصوصيت يك سفال خوب اين است كه بايد عاري از ترك ودانه هاي  آهكي  باشد. ورنگ آن يكنواخت بوده وبطور يكسان پخته شده باشد. سطوح بلوك سفالي بايد صاف وعاري از انحنا وخميديگي وداراي لبه هاي تيز ومستقيم بوده و بافت زير ومتراكم داشته باشند. وهمچنين سطح خارجي بلوك ،به جهت ايجاد چسبندگي لازم به بتن باايي وهمچنين به نازك كاري زير سقف شيار دار مي باشد.

ميلگردهاي  افت حرارت

بعداز اتمام سقف وگذاشتن. كليه آهنها يك سري ميلگرد. در جهت عمود برميلگردهاي بالاي تيرچه وروي بلوك ها به فاصله حداكثر5/2 سانتي متر ازيكديگرقرار مي گيرند. كه اين امر براي مقابله با تنش هاي متفرقه دربتن پوششي وبه منظور جذب تنش هاي ناشي ازافت وتغييرحرارت منظور مي شود.

 ميلگرد ممان منفي

 درمحل تكيه گاههاي تيرچه مماني ( اندازه حركت ) ايجادمي شود كه اندازه آن برابربا نيروضربدر فاصله تا تكيه گاه است كه اين ممان بايد بوسيله ميلگردهاي تحمل شود. به اين لحاظ اگردوعدد تيره به يك تيرختم شود. ميلگردهاي  بالايي  تيرچه ها رابوسيله ميلگردي كه قطراين ميلگرد. توسط محاسبات بدست مي آيد. بهم وصل مي كنيم. درآخرين قسمتي كه تيرچه برروي تيرقرارمي گيرد. ميلگرد را خم كرده وقسمت خم را داخل آهنهاي تيرقرارداده وقسمت مستقيم راروي آهن فوقاني تيرچه گذاشته وچند بتن پوششي .

 پس از چيدن تيرچه وبلوك وبستن آرماتورهاي تيرها وبستن ميلگردهاي ممان منفي وميلگردهاي حرارتي اقدام به بتن ريزي مي نمايم . قبلا ازبتن ريزي  بايد. يكبار ديگر كليه آماتورهاي تيرها و آرماتورهاي سقف كنترل شده ومخصوصا فاصله آنها ازيكديگر واتصال آنهابه همديگر بازديد شود. بهتراست برنامه ريزي  طوري انجام شود. كه كليه بتن سقف دريك روزريخته شود. اگر بعللي اين كار ممكن نشد. بايد محل قطع بتن باقطر مهندسي محاسبه باشد. محل قطع بتن بهتر است روي بلوك ها باشد. نه روي  تيرها وشاه تيرها بايد دقت شود. كه فاصله بين بلوك ها كه تيرچه  قرار دارد. از بتن كاملاپر شود.ضخامت بتن روي سقف بايد يكنواخت بوده وبايد در ضمن بتن ريزي  وقبل از آنكه بتن كاملا سخت شود.روي آن بوسيله ماله كشي تخت گردد.

 پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
kar1168_1432606_9667.zip66.3k