سایت علم ناب

کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09380256574

اطمینان نماد اعتماد

اطلاعیه فروشگاه

به سایت علم ناب خوش آمدید. مدیریت سایت با شماره 09380256574 از 8 صبح تا 10 شب پاسخگوی شما عزیزان است. به دلیل دسترسی نداشتن به صاحبان برخی از فایل ها، در صورتی که صاحب یک فایل یا فایل هایی از این فروشگاه هستید و از اینکه فایلتان در این سایت قرار دارد، ناراضی هستید، عنوان فایل را به شماره فوق، ارسال کنید تا در اسرع وقت، فایل مورد نظرتان حذف شود. چنانچه فایلی را خریداری کردید و از آن رضایت نداشتید، اطلاع دهید تا همان لحظه وجهتان برگشت داده شود. با تشکر

دانلود گـزارش کـارآموزی، مجتمع پتروشیمی شیراز، واحد اوره منطقه 2 ..

 

گـزارش کـارآموزی

محل:

مجتمع پتروشیمی شیراز

موضوع:

واحد اوره منطقه 2

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:240

 

 

 

 

 

فهرست

عنوانصفحه

چكيده   1

مقدمه   3

فصل اول

     1-1.تاريخچه ايمني     5

     1-2.تعريف ايمني       7

     1-3.اهداف ايمني      7

     1-4.نقش ايمني در صنايع      10

     1-5.ضرورت رعايت ايمني در محيط كار            11

     1-6.البسه و وسايل عمومي     13

     1-6-1.رويه عمومي    13

     1-6-2.استفاده از وسايل ايمني           13

     1-7.عوامل شيميايي زيان آور محيط كار            14

     1-7-1.تعريف سم      15

     1-7-2.تعريف مسموميت         15

     1-7-3.حد آستانه مجاز           16

     1-8.واحدهاي سم      16

     1-9.گازهاي محرك     17

     1-9-1.آمونياك          18

     1-10.آتش سوزي      19

     1-11.احتراق يا سوختن          20

     1-12.آتش    20

     1-12-1.هوا   21

     1-12-2.مواد قابل اشتعال      21

     1-12-3.حرارت          22

   1-13 شرايط لازم براي اشتعال 22

   1-14.عوامل ايجاد آتش           24

   1-15.اصول كلي مبارزه با آتش            25

   1-15-1 سرد کردن     26

   1-15-2 خفه کردن      26

   1-15-3 سد کردن       27

   1-16.قابليت اشتعال  27

   1-17.انفجار گردها     27

   1-18.گازها و بخارات قابل اشتعال       29

   1-19.طبقه بندي آتش ها        30

   1-20.انواع خاموش كنندهاي دستي      31

   1-21.دستگاه حفاظت تنفسي   34

   1-22.استفاده كننده دستگاه    37

   1-23.اساس عملكرد و مشخصات دستگاه تنفسي مدلAir5000 40

   1-23-1.نحوه عملكردoperation principle) )    40

   1-23-2.پشتي و بندها             40

   1-23-3.فشارشكن فشار قوي  42

   1-23-4.فشارسنج و سوت خبر 43

   1-23-5.دهني 44

   1-23-6.ماسك تنفسي 45

   1-23-7.سيلندرها       47

   1-24.بازديد اوليه      49

   1-25.آشنايي با لوزي شناسايي خطرات مواد شيميايي      50

   1-25-1.بهداشت         51

   1-25-2.قابليت اشتعال           51

   1-25-3.واكنش پذيري 51

   1-25-4.نكات وي‍‍ژه      52

فصل دوم

   2-1.سابقه صنعت پتروشيمي در ايران  53

   2-2.وضعيت صنايع موجود پتروشيمي   54

   2-3.مجتمع پتروشيمي شيراز   56

   2-4.اصول و اهداف برنامه بيست ساله عمراني 56

   2-5.برنامه 5ساله عمراني اول 1362-1366      60

   2-6.امكانات و نيازها  60

   2-7.تامين مواد اوليه 61

   2-7-1.برق     61

 2-7-2. مواد اوليه       61

   2-7-3.راههاي ارتباطي 62

   2-7-4.توسعه صنايع پتروشيمي            62

   2-7-5.منابع مالي        62

   2-8.طرح هاي صنايع پتروشيمي            63

   2-9.طرح هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي       64

   2-9-1.طرح هاي گروه كودهاي شيميايي 64

   2-10.طرح گسترش مجتمع پتروشيمي شيراز     65

   2-10-1.برنامه ساختماني تكميل طرح و بهره برداري از آن          66

   2-11..صنايع پتروشيمي          67

   2-12.مجتمع پتروشيمي هاي در ايران   72

   2-12-1. مجتمع پتروشيمي شيراز         72

   2-12-2. مجتمع پتروشيمي رازي           73

   2-12-3. مجتمع پتروشيمي خارك          74

   2-12-4. مجتمع پتروشيمي اصفهان       74

   2-12-5. مجتمع پتروشيمي بندر امام    75

   2-12-6. مجتمع پتروشيمي اراك           77

   2-12-7. مجتمع پتروشيمي خراسان       78

   2-12-8. مجتمع پتروشيمي تبريز          78

   2-12-9. مجتمع پتروشيمي اروميه        79

   2-13.پروژه هاي در دست اجرا 80

   2-13-1. مجتمع پتروشيمي امير كبير    80

   2-13-2. مجتمع پتروشيمي ابو علي سينا            80

   2-13-3. مجتمع پتروشيمي فجر            81

   2-13-4. مجتمع پتروشيمي فن آوران    81

   2-13-5. مجتمع پتروشيمي خوزستان    82

   2-13-6. مجتمع پتروشيمي مشعل داران           82

 2-13-7. مجتمع پتروشيمي تند گويان    82

   2-14. مجتمع پتروشيمي شيراز            83

   2-14-1.محصولات       90

   2-14-2.مواد اوليه      90

   2-14-3.وسعت           91

فصل سوم

   مقدمه           92

   3-1.اعداد تضمين شده           93

   3-2.شرايط محدوده واحد         94

   3-3.موازنه مواد         95

   3-4.توضيح بعضي از اصطلاحات            96

فصل چهارم

   4-1.شيمي و مكانيسم واكنش و بررسي عوامل فشار-دما          99

   4-2.سيستم هاي چندگانه       102

   4-2-1.سيستم دو تايي آمونياك-گازكربنيك     102

   4-2-2-سيستم سه تايي آمونياك-گازكربنيك-آب         106

   4-2-3.سيستم چهار تايي آمونياك-گازكربنيك-اوره      109

   فصل پنجم

   5-1.بررسي فني عمل استريپينگ         111

   5-2.راكتورreactor    112

   5-3.استريپرstripper 117

فصل ششم

   6-1.فشردن گاز كربنيك و آمونياك      120

   6-2.سنتزsynthesis    122

   6-3.جريان برگشتي مجددrecirculation           124

   6-4.ذخيره و تبخير كردن اوره urea storage&evaporation      126

   6-5.پريلينگ و جابجايي موادprilling&solid handing    129

   6-6.جذبabsorbtion 132

   6-7.دفعdesorbtion   132

   6-8.شبكه بخار           134

   6-9.سيستم روغن      139

   6-10.ماشين هاي محرك          141

   6-10-1.كمپرسورcompresor  143

   6-10-2.توربينturbine           144

   6-10-3.پمپpump     145

   6-10-4.اجكتورejector           150

فصل هفتم

   7-1.سنتز       151

   7-1-1.مقدار اكسيژن موجود در گاز كربنيك     152

   7-1-2.مقدار كل آمونياك        152

   7-1-3.درجه حرارت بالاي راكتور          152

   7-1-4.فشار سنتز       154

   7-1-5.فشار بخار در جدا كن    156

   7-1-6.درجه حرارت مايع خروجي از جداكن       158

   7-1-7.ارتفاع در جداكن          159

   7-2.گردش مجدد       160

   7-2-1.فشار گردش مجدد       160

   7-2-2.درجه حرارت گردش مجدد        161

   7-2-3.فشار در فلاش تانك     162

   7-3.تبخير      163

   7-3-1.فشار در مرحله اول      163

   7-3-2.درجه حرارت مرحله اول            163

   7-3-3.فشار در مرحله دوم      164

   7-3-4.درجه حرارت در مرحله دوم       164

فصل هشتم

   8-1.مفهومي   165

   8-2.عملياتي   170

   8-3.ساختن(طرح مكانيكي)      183

فصل نهم

   9-1.تميز كردن مكانيكي          188

   9-2.شستشو كردن     188

   9-2-1.شستشو با مايعات         190

   9-2-2شستشو با گازها            192

   9-3.عمليات بعد از flashing    192

   9-4.فرستادن آب       193

   9-5.هدف      193

   9-6.اجرا        194

   9-6-1.قسمت سنتز و گردش مجدد      194

   9-6-2.قسمت تبخيركن            195

   9-7.آزمايش خلا         195

   9-8.آزمايش هوا        197

فصل دهم

   10-1.راه اندازي         198

   10-2.گرم كردن         198

   10-2-1لول گيري در درامها و سرويس گذاشتن شبكه بخار        199

   10-2-2.سرويس گذاشتن كمپرسور co2           201

   10-2-3.فشار گيري اوليه        207

   10-3.پاسيويشن         209

   10-4.راه اندازي واحد 209

   10-4-1.سرويس گذاردن سيستم دفع 209

   10-4-2.فيد آمونياك  210

   10-4-3.راه اندازي بخش تبخيرو پريلينگ          215

   10-4-4.افزايش ظرفيت واحد  216

   10-5.از كا افتادن واحد           217

   10-5-1.خواباندن كمپرسور      219

   10-5-2.از سرويس خارج نمودن سيستم دفع   220

   10-6.خواباندن اضطراري         220

   10-6-1.تريپ كمپرسور           220

   10-6-2.تريپ پمپ آمونياك     221

   10-6-3.قطع برق        222

   10-7.راه اندازي مجدد بعد از بسته شدن كوتاه مدت واحد        223

   10-7-1.راه اندازي پس از تريپ پمپ آمونياك   224

فصل يازدهم

   11-1.خطرات پروسس 225

   11-1-1.توزيع مايع در جداكن  225

   11-1-2.خورندگي       225

   11-1-3.حالت انفجاري 230

   11-1-4.جريان گاز كربنيك       231

منابع     232پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
karam53_1502155_5821.zip18.6 MB