سایت علم ناب

کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09380256574

اطمینان نماد اعتماد

اطلاعیه فروشگاه

به سایت علم ناب خوش آمدید. مدیریت سایت با شماره 09380256574 از 8 صبح تا 10 شب پاسخگوی شما عزیزان است. به دلیل دسترسی نداشتن به صاحبان برخی از فایل ها، در صورتی که صاحب یک فایل یا فایل هایی از این فروشگاه هستید و از اینکه فایلتان در این سایت قرار دارد، ناراضی هستید، عنوان فایل را به شماره فوق، ارسال کنید تا در اسرع وقت، فایل مورد نظرتان حذف شود. چنانچه فایلی را خریداری کردید و از آن رضایت نداشتید، اطلاع دهید تا همان لحظه وجهتان برگشت داده شود. با تشکر

دانلود کارآموزی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع ..

 

گزارش کارآموزی

رشته :مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع

فرمت فایل:ورد

تعداد صفحات:104

 

 

 

فهرست

عنوانصفحه

فصل اول

تاريچه شركت3

   نمودار و چارت سازماني شركت4

   نمودار گردش كار تأمين برق5

   حيطه كاري و انواع خدمات6

       بخش مشتركين6

         بخش مهندسي6

   بخش عمليات و اتفاقات6

     چگونگي و فرايند خدمات شركت6

فصل دوم

ارزيابي بخش ها و پيشنهادات 8

مشتركين 8

     بهره برداري8

     مهندسي9

           طراحي9

               طراحي9

               مرحله برداشت، تهيه طرح و كروكي10

               مرحله پيكه و نشانه گذاري10

       نظارت13

         نظارت براحداث شبكه ها‍‍ی توزيع برق هواي‍‍ی(متوسط ، ضعيف ، ترانس)13

           نظارت در مرحله حفار‍‍ی گود پايه14

         نظارت در مرحله نصب پايه14

         نظارت در مرحله اجراع طرح ها14

         نظارت در مر حله كابل يا سيم كشي14

       كنترل بار شبكه15

           كنترل بار ايستگاه وفيدرهاي خروجي16

     كنترل بار ترانسفورماتورها توزيع شبكه برق17

           ساير عملكردهاي گروه كنترل بار18

   انواع واگذاري انشعاب به مشتركين18

چگونگي بررسي و رسيدگي شكايات مشتركين برق 20

     ترانس هاي پربار23

پیشنهادات25

 

 

فصل سوم

كلياتي در مورد ترانس26

   مشخصات ترانسفورماتور26

هسته26

           سيم پيچ27

         مواد عايقي28

         انشعابات سيم پيچ و قابليت تنظيم ولتاژ28

         مخزن29

         مقره هاي فشار قوي و فشار ضعيف 29

         منبع انبساط30

     تجهيزات نصب شده روي ترانسفورماتور30

           رله بوخهلتس30

         ترمومتر30

       رطوبت گير30

     روغن نما31

حمل ترانسفورماتور31

نصب و راه اندازي ترانسفورماتور32

بازرسي از نظر الکتريکي 33

         کنترل هاي قبل از برقدار کردن

                 انجام آزمايش مقاومت عايقي (مگر34

                 اندازه گيري مقاومت اهمي (dc) سيم پيچها34

                 کنترل گروه اتصال 35

                 کنترل نسبت تبديل (کنترل عملکرد تنظيم ولتاژ)37

           کنترل منبع انبساط از نظر سطح روغن36

                 کنترل اتصال زمين بدنه و ساير نقاطي که بايد اتصال زمين شوند 37

                 هواگيري از مقره ها و رله بوخهلتس و ساير محلهاي هواگيري37

حفاظت ترانس39

کنترل ، سرويس و نگهداري دوره اي 40

             سطح روغن 40

             آزمايش وضعيت روغن 40

            آببندي40

             کليد تنظيم ولتاژ 41

         ماده رطوبت گير (سيليکاژل )41

عيوب احتمالي و نحوه ي رفع آنها 41

           نشتي از اتصالات و پيچها 41

               ازدياد دماي داخلی41

               ازدياد دماي محيط41

               عمل کردن رله بوخهلتس42

               ايزولاتور يا مقره 43

                 سيم ارت43

فصل چهارم          

تجهيزات سيستم توزيع 46

                 سيستم برق‌ رساني46

             مقايسه سيستم‌هاي هوايي و زيرزميني47

           تجهيزات حفاظتي 48

           فيوزها48

           انواع برق‌گيرها 49

   گزينش برق‌گير 50

     محل نصب برق‌گير52

           بازبست‌ها51

         ايزولاتورها51

         فيوزهاي انتشاري52

         رله‌ها53

حساسيت54

گزينش‌پذيري54

   سرعت54

       مفهوم اضافه ولتاژهاي قطع و وصل 55

انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه55

     اضافه ولتاژهاي موج55

     اضافه ولتاژ های موقت56

     اضافه ولتاژهاي رعدوبرق يا اضافه ولتاژهاي خارجي 56

     اضافه ولتاژهاي قطع و وصل56

     اضافه ولتاژهاي موقت ناشي از بروز عيب 57

     اضافه ولتاژهاي ناشي از قطع كليدها در خطوط اصلي57

اضافه ولتاژهاي گذرا ناشي از قطع كليه خطوط58

اضافه ولتاژهاي گذرا ناشي از كار دستگاه‌هاي وصل مجدد اتوماتيك خط58

       تعميرگاه ترانس60

     ترانسفورماتور60

     اتوترانسفورمر62

   ساختار ترانسفورمرها 62

     انواع ترانسفورمرها 62

   ترانسفورمرهاي توزيع63

     ترانسفورمرهاي شبكه 64

اتصالات ترانسفورمر توزيع 65

   ستاره ـ مثلث :65

         مثلث ـ ستاره 65

         مثلث ـ مثلث 65

         ستاره ـ ستاره66

       زيگزاگ ـ ستاره 66

   مهمترين مشخصات پلاك ترانسفورماتور66

   مقادير نامي ترانسفورماتور 67

   آزمايش‌هاي بي‌باري و اتصال كوتاه 68

آزمايش بي‌باري 68

   آزمايش اتصال كوتاه 68

   دلايل موازي كردن ترانسفورماتورها 69

   شرايط موازي كردن ترانسفورماتورها 69

   حفاظت ترانسفورماتورهاي توزيع69

   خطاهاي ترانسفورماتور 70

       بوشينگ71

          (مقر فشار قوي) قطعات بوشينگ‌هاي فشار قوي72

               آزمايش‌هاي روي مقره‌ها 72

آزمون جرقة خشك 73

آزمون جرقة تر 73

آزمون جرقة آلوده 73

آزمون سوراخ شدن 73

آزمون ضربه74

آزمون مكانيكي 74

آزمون درجة حرارت 74

توزيع ولتاژ روي زنجيرة مقره 75

سيستم‌هاي خنك‌كننده در ترانسفورماتورها 75

سيستم ONAN (روغن طبيعي ـ هواي طبيعي) 75

           سيستم ONAF (روغن طبيعي ـ هواي فن76

           سيستم OFAF (روغن فن ـ هواي فن)76

تقسيم‌بندي ترانسفورماتور از نقطه‌نظر سيستم خنك‌كننده 76

علامت‌گذاري ترمينال‌ها يا سر سيم‌ها 77

پلاريته ترانسفورماتور 78

بررسي انواع بار78

         بار شهري ـ خانگي 79

       بار تجاري 80

       بار صنعتي80

كابل‌هاي الكتريكي 81

       اجزاء تشكيل‌دهندة كابل‌ها 81

       نيروهاي الكترومغناطيسي و پاره شدن كابل 82

       اثرات ترمومكانيكي 83

اختلاف بين هادي‌هاي مس و آلومينيوم 83

كنتور :84

       كنتورهاي تك فاز 84

       كنتورهاي سه فاز معمولي 84

     كنتورهاي سه فاز ديماند متري84

اجزاء كنتور 84

     آهنرباي الكتريكي 85

     ديسك دوار 85

     آهنرباي طبيعي (دائم85

     دستگاه نمراتور 85

     اسكلت86

     محفظه86

     پايه كنتور 86

     ياطاقان‌ها87

اصول كار كنتور88

انواع نمراتورها (ثبات‌ها) 89

نمراتورهاي نوع ساعتي 89

       كنتور تك فاز89

       كنتور سه فاز 90

       كنتورهاي سه فاز ديماند 91

       كنتور ديماند متر مكانيكي93

كنتور الكترونيكي EM420 محصول شركت كرمان تابلو 94

مزيتهاي كنتور الكترونيكي بر كنتورهاي مكانيكي 96

         اصلاح مصرف مشتركين شبكه از طريق اعمال چندين تعرفه 96

           تسهيل در صدور قبض 96

           افزايش و بهبود هر چه بيشتر امكانات صنعت برق كشور 97

           سهولت توليد 97

           قرائت مكانيزه 98

           دقت اندازه‌گيري 98

           يك كنتور الكترونيكي جايگزين 3 دستگاه (كنتور مكانيكي اكتيو ، راكتيو و ساعت فرمان)98

ساختار بدنه كنتور الكترونيكي 99

           بدنه99

           سرپوش كنتور (قاب پلي‌كربنات)99

       سوكت آلومينيومي 99

           كفي باكليت 100

           برد CPU101

           برد آنالوگ 101

         سيم‌بندي كنتور الكترونيكي 102

عملكردهاي كنتور الكترونيكي 102

             ثبات‌ها102

           ريجستر ديماند 102

          ريجستر ديماند گذشته 102

           ريجستر انرژي اكتيو 102

           ريجستر انرژي راكتيو 103

           ريجستر سرريز 103

           ريجستر خطا 103

           ريجستر تقويم ساعت 103

فصل پنجم

نتیجه گیریش104پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
karam345_1558838_2532.zip2.5 MB